מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

131
ביתר עילית
אלעד

קדושת לוי/שלום רב

רבי מאיר/רבן יוחנן בן זכאי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

קדושת לוי/שלום רב, ביתר עילית

רבי מאיר/רבן יוחנן בן זכאי, אלעד

רבן יוחנן בן זכאי/רבי מאיר, אלעד

הר"ן/קדושת לוי, ביתר עילית