מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

173
אלעד
רמת גן

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

בי"ח שיב"א/שדרות אהרון קציר

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, אלעד

בי"ח שיב"א/שדרות אהרון קציר, רמת גן

בי"ח שיב"א/שדרות אהרון קציר, רמת גן

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה, אלעד