מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

225
ביתר עילית
ירושלים

האדמו"ר מרוז'ין/רבי עקיבא

כפר שאול/קצנלבוגן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

האדמו"ר מרוז'ין/רבי עקיבא, ביתר עילית

כפר שאול/קצנלבוגן, ירושלים

כפר שאול/קצנלבוגן, ירושלים

האדמו"ר מרוז'ין/בעל התניא, ביתר עילית