מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

246
ביתר עילית
ירושלים

אהל שרה/בנין דוד

גבעת התחמושת/שרגאי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

אהל שרה/בנין דוד, ביתר עילית

גבעת התחמושת/שרגאי, ירושלים

כביש 1/המטה הארצי, ירושלים

אהל שרה/בנין דוד, ביתר עילית