מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

277
אלעד
ירושלים

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון

צומת רמות/גולדה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבן יוחנן בן זכאי/רבי טרפון, אלעד

צומת רמות/גולדה, ירושלים

תחנה תפעולית חניון 4/9, ירושלים

רבן יוחנן בן זכאי/שמעיה, אלעד