מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

2
מודיעין עילית
מודיעין עילית

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל

מרכז קסם/אבני נזר

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

שדרות בית שמאי/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

מרכז קסם/אבני נזר, מודיעין עילית

אבני נזר/אור החיים, מודיעין עילית

רמב"ן/שדרות בית שמאי, מודיעין עילית