מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

327
מודיעין עילית
ירושלים

חניון תח"צ/שדרות בית הלל

אגרות משה/חזון אי"ש

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

חניון תח"צ/שדרות בית הלל, מודיעין עילית

אגרות משה/חזון אי"ש, ירושלים

אגרות משה/חזון איש, ירושלים

אור החיים ט, מודיעין עילית