מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

40
נתניה
שער אפרים

ת. מרכזית נתניה/רציף 10

שדרות הזיתים/הגפן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית נתניה/רציף 10, נתניה

שדרות הזיתים/הגפן, שער אפרים

הגפן/שדרות הזיתים, שער אפרים

ת. מרכזית נתניה/הורדה, נתניה