מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

436
בני ברק
חמד

רבי עקיבא/שמואל הנביא

הזית/סובה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

רבי עקיבא/שמואל הנביא, בני ברק

הזית/סובה, חמד

משק, חמד

רבי עקיבא/הראשונים, בני ברק