מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

43
נתניה
כפר הס

ת. מרכזית נתניה/רציף 7

כפר הס ד

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית נתניה/רציף 7, נתניה

כפר הס ד, כפר הס

כפר הס ד, כפר הס

ת. מרכזית נתניה/הורדה, נתניה