מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

503
חבל מודיעין
תל אביב יפו

מסוף שוהם

מסוף כרמלית

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מסוף שוהם, חבל מודיעין

מסוף כרמלית, תל אביב יפו

מסוף כרמלית, תל אביב יפו

מסוף שוהם, חבל מודיעין