מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

53
חדרה
פוריידיס

ת. מרכזית חדרה/רציף 9

מסוף פוריידיס

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת. מרכזית חדרה/רציף 9, חדרה

מסוף פוריידיס, פוריידיס

מסוף פוריידיס, פוריידיס

ת. מרכזית חדרה, חדרה