מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

57
מודיעין עילית
מודיעין עילית

מרכז מסחרי/רשב"י

שד' בית שמאי/אור אלחנן

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מרכז מסחרי/רשב"י, מודיעין עילית

שד' בית שמאי/אור אלחנן, מודיעין עילית