מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

613
מודיעין עילית
ירושלים

מסילת יוסף א

המ"ג/ירמיהו

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים

מסילת יוסף א, מודיעין עילית

המ"ג/ירמיהו, ירושלים

גבעת משה, ירושלים

חפץ חיים/נודע ביהודה, מודיעין עילית