מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

633
תל אביב יפו
זמר

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציף 620

צומת זמר

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

ת.מרכזית תל אביב קומה 6/רציף 620, תל אביב יפו

צומת זמר, זמר

ביר אל סיכה, זמר

ת.מרכזית תל אביב קומה 7/הורדה, תל אביב יפו