מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

693
מרכז מיר''ב
בנימינה גבעת עדה

מרכז מיר"ב

ת. רכבת בנימינה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

מרכז מיר"ב, מרכז מיר''ב

ת. רכבת בנימינה, בנימינה גבעת עדה

ת. רכבת בנימינה, בנימינה גבעת עדה

מרכז מיר"ב, מרכז מיר''ב