מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

76
פתח תקווה
אור יהודה

מסוף משה ארנס/רציף 6

מסוף אור יהודה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

מסוף משה ארנס/רציף 6, פתח תקווה

מסוף אור יהודה, אור יהודה

החרושת/מסוף אור יהודה, אור יהודה

מסוף משה ארנס/הורדה, פתח תקווה