מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

774
טירה
חיפה

חט"ב א/עבד אל חי

אוניברסיטה/רב תכליתי

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

חט"ב א/עבד אל חי, טירה

אוניברסיטה/רב תכליתי, חיפה

אוניברסיטה/רב תכליתי, חיפה

חט"ב א/עבד אל חי, טירה