מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

9
אור עקיבא
בנימינה גבעת עדה

בית ספר עתידים

ת. רכבת בנימינה/הטחנה

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form
לוח זמנים
בחירת סניף

בית ספר עתידים, אור עקיבא

ת. רכבת בנימינה/הטחנה, בנימינה גבעת עדה

ת. רכבת בנימינה/הטחנה, בנימינה גבעת עדה

בית ספר בגין חט"ב/מיכאל גלפנשטיין, אור עקיבא