מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינוי בתחנות לקו 379

01.06.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום רביעי ב' סיון תשפ"ב, 01/06/22

יחולו שינויים בקו 379, כדלהלן:

קו 379 אלעד - תל אביב:

הפעילות בתחנה 32277 משתנה ל'איסוף והורדה' [במקום 'הורדה בלבד'].

קו 379 תל אביב - אלעד:

מתווספת תחנה חדשה 31366 ל'איסוף והורדה'

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.