מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תחנות חדשות לקו 54 חדרה

21.06.2022

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 21.06.2022 יחול שינוי בתחנות בקו 54 חדרה כדלהלן:

קו 54 חדרה - אליכין:

תחנות חדשות:

35931 – התאנה / התמר

42250- יצחק בן צבי / פיינברג  

קו 54 אליכין - חדרה:

תחנה חדשה:

43386- יצחק בן צבי / הנבל

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.