מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים בקווי נתניה

04.07.2022

נוסעים נכבדים,

החל מתאריך 04.07.2022 יחל שינוי בתחנות בקווי נתניה כדלהלן:

קו 12, קו 13, קו 17, קו 42, קו47, קו 56, קו 243, קו 244, קו 625, קו 636.

נוספה תחנה חדשה: 

34838- שדרות יצחק רבין / שושן צחור

בנוסף, שינוי בקו 244.

תחנה מבוטלת:

30453- מ"ג / אלי כהן  

תחנה חלופית: 

39395- מ"ג / אלי כהן

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.