מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

חסימת כביש 4, שינויים בקווים: 180.280

22.06.2022

נוסעים נכבדים,

בימי רביעי, 22/6/22, 29/6/22, 6/7/22 בין השעות 22:00 ועד השעה 05:00 ייחסם לתנועה כביש 4 בקטע שבין מורשה למחלף השבעה לכיון דרום.

אי לכך, הקווים ישנו את מסלולם.

השינויים להלן:

קו 180 בני ברק - אלעד:

בכהנמן, יפנה שמאלה על גשר קוקה קולה, ישר לז'בוטינסקי, בכיכר ישראל ימינה לזבוטינסקי, שמאלה לכביש 471, והמשך מסלול כרגיל.

קו 280 בני ברק - אלעד:

מאברהם בן דוד, יפנה שמאלה לכהנמן וימינה לגשר קוקה קולה, ישר לז'בוטינסקי, בכיכר ישראל ימינה לזבוטינסקי, שמאלה לכביש 471, והמשך מסלול כרגיל.

תחנות מבוטלות:

22942 - מחלף גבעת שמואל/כביש 4

21258 - גשר בר אילן/כביש 4

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.