מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תחנה חדשה לקווים 58.633

19.07.2022

נוסעים נכבדם,

החל מתאריך 19.07.2022 יחול שינוי בתחנות בקווים 58,633 כדלהלן:

נוספה תחנה 30395- צומת חפר.

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.