מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תחנות חדשות לקו 39 בעין אברהים

24.07.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום א'  24.07.22 יתווספו תחנות חדשות בעין איברהים לקו 39 בשני הכיוונים.

תחנות חדשות:

47785 ← עין איברהים/יציאה

47786 ← עין איברהים/כניסה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.