מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

מודיעין. החל מ 1/9/2022 יחולו שינויים בקווי תלמידים 82/95

21.07.2022

נוסעים נכבדים - תלמידים יקרים:

שלום וברכה.

החל מיום ה' 1/9/2022

יחולו שינויים בתחנות בקווי תלמידים מודיעין  82/95 
השינויים בתחנות: 
35257 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 82  תחנה חדשה
36569 יערות ישראל/יער הזורע     - קו 82  תחנה חדשה
35257 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 82  תחנה בטולה
35256 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 82  תחנה חדשה
36568 יערות ישראל/יער הזורע     - קו 82  תחנה חדשה
35257 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 95  תחנה חדשה
36569 יערות ישראל/יער הזורע     - קו 95  תחנה חדשה
35257 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 95  תחנה חדשה
36569 יערות ישראל/יער הזורע     - קו 95  תחנה חדשה
35257 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 95  תחנה בוטלה
35256 יערות ישראל/יהודה המכבי  - קו 95  תחנה חדשה
36568 יערות ישראל/יער הזורע     - קו 95  תחנה חדשה

בברכת נסיעה טובה ובטוחה

הנהלת קווים.