מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

הוספת תחנות לקו 139

08.08.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום שני ה08.8.2022 מתווספות שתי תחנות חדשות לקו 139 לשני הצדדים

מכיוון בני ברק - 458 - מסעף מבוא ביתר(הורדה בלבד)

מכיוון ביתר - 5241 - מסעף מבוא ביתר(איסוף בלבד)

בברכת נסיעה טובה ובטוחה, 

הנהלת קווים