מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תחנות חדשות לקווים 128, 148, 198

08.08.2022

נוסעים נכבדים,

החל מיום שני ה08.8.2022 מתווספות שתי תחנות חדשות לקו 128, 148, 198 לשני הצדדים

מכיוון ביתר: 1559 - שדרות נהר הירדן/העונות(הורדה בלבד)

מכיוון בית שמש: 1558 - שדרות נהר הירקון/העונות(איסוף בלבד)

בברכת נסיעה טוב ובטוחה,

הנהלת קווים.