מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים בקווים 299, 633 עקב חסימת צומת בגים/ החשמונאים בתל אביב

07.08.2022

נוסעים נכבדים,

עקב עבודות בצומת בגין/חשמונאים בתל אביב לכיוון דרום בין ה7-11.8.2022 החל מהשעה 22:00 עד 05:00 

7-10.8.2022

בין השעות 22:00 ל05:00

השפעות על קווים:

299, 633 לכיוון תל אביב יפנו אחרי תחנה 21472 - עזריאל/ד.מנחם בגין,

ימינה לקפלן, שמאלה ללסקוב דרך יהודה הלוי, שמאלה לליקולן דרך יצחק שדה, ימינה למסגר והמשך מסלול 

תחנה מבוטלת:

21675 - קריית הממשלה/דרך מנחם בגין

11.8.2022

בין השעות 22:00 ל05:00 למחרת

תתבצע חסימת צומת בגין/החשמונאים בתל אביב לכיוון צפון.

קווים 299, 633 מתל אביב יפנו ימינה ביצחק שדה, שמאלה ליגאל אלון, שמאלה לגבעת התחמושת, ימינה למנחם בגין והמשך מסלול כרגיל

תחנות מבוטלות:

23017 - המסגר/המלאכה

21221 - קריית הממשלה/דרך מנחם בגין

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.