מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים בקווים 4, 5, 7, 11 עקב עבודות ברחוב הרצל בין צומת הקרח לווייצמן.

11.08.2022

נוסעים נכבדים,

עקב עבודות ברחוב הרצל בתאריך 11.8.2022 בין שעות 20:00 ל05:00 למחרת בין צומת הקרח לוייצמן תתבצע חסימה הרמטית לשני הכיוונים.

העבודה תתחלק לשני מקטעים בשעות הביצוע

מקטע צומת הקרח - פרנקל יסגר בין השעות 12 בלילה ל5 בבוקר

מקטע פרנקל - וייצמן מהשעה 20:00 - 05:00

קווים 4, 5, 7 - יסעו דרך שמשון הגיבור לצומת מס בשני הכיוונים

תחנות מבוטלות:

35090 - שדרות הרצל/טרומפלדור

33456 - עירייה/וייצמן

33175 - וייצמן/בר אילן

33167 - וייצמן/בר אילן

33168 - עירייה/וייצמן

33170 - שדרות הרצל/דני מס

קו 11 יוסט לפרנקל בשני כיווני הנסיעה

תחנות מבוטלות:

35090 - שדרות הרצל/טרומפלדור

33169 - שדרות הרצל/ההגנה

35092 - שדרות הרצל/אהרון בן יוסף

34036 - הרצל/פרנקל

34037 - הרצל/וייצמן

33170 - שדרות הרצל/דני מס

בברכת נסיעה טוב ובטוחה,

הנהלת קווים.