מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים בקווים 28, 29 עקב עבודות ברחוב הרצל ברמלה

11.08.2022

נוסעים נכבדים,

עקב עבודות ברחוב הרצל בתאריך 11.8.2022 בין שעות 20:00 ל05:00 למחרת בין צומת הקרח לוייצמן תתבצע חסימה הרמטית לשני הכיוונים.

העבודה תתחלק לשני מקטעים בשעות הביצוע

מקטע צומת הקרח - פרנקל יסגר בין השעות 12 בלילה ל5 בבוקר

מקטע פרנקל - וייצמן מהשעה 20:00 - 05:00

קו 28 יוסט לחשמונאים

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
36271 – שדרות הרצל/הגדוד העברי
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
33201 – הרצל/מבצע קדש
33212 – שדרות הרצל/שיבת ציון
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
36299 – שדרות הרצל/שפירא
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

קו 29 יוסט לחשמונאים

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
36271 – שדרות הרצל/הגדוד העברי
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
33456 – עירייה/ויצמן
33168 – עירייה/ויצמן
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
33201 – הרצל/מבצע קדש
33212 – שדרות הרצל/שיבת ציון
34036 – הרצל/פרנקל
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
36299 – שדרות הרצל/שפירא
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.