מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים בקווים 150, 154, 239 עקב עבודות ברחוב הרצל, רמלה

11.08.2022

נוסעים נכבדים,

עקב עבודות ברחוב הרצל בתאריך 11.8.2022 בין שעות 20:00 ל05:00 למחרת בין צומת הקרח לוייצמן תתבצע חסימה הרמטית לשני הכיוונים.

העבודה תתחלק לשני מקטעים בשעות הביצוע

מקטע צומת הקרח - פרנקל יסגר בין השעות 12 בלילה ל5 בבוקר

מקטע פרנקל - וייצמן מהשעה 20:00 - 05:00

קו 150 הסטה לחשמונאים לשני הכיוונים

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
35093 – צומת רמלה צפון
34036 – הרצל/פרנקל
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

קו 154 הסטה לחשמונאים לשני הכיוונים

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
36271 – שדרות הרצל/הגדוד העברי
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
33201 – הרצל/מבצע קדש
34036 – הרצל/פרנקל
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
36299 – שדרות הרצל/שפירא
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

קו 239 הסטה לחשמונאים לשני הכיוונים

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
36271 – שדרות הרצל/הגדוד העברי
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
33201 – הרצל/מבצע קדש
35093 – צומת רמלה צפון
33212 – שדרות הרצל/שיבת ציון
34036 – הרצל/פרנקל
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
36299 – שדרות הרצל/שפירא
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.