מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

שינויים 245, 247, 354, 451, 454 ברחוב הרצל, רמלה

11.08.2022

נוסעים נכבדים,

עקב עבודות ברחוב הרצל בתאריך 11.8.2022 בין שעות 20:00 ל05:00 למחרת בין צומת הקרח לוייצמן תתבצע חסימה הרמטית לשני הכיוונים.

העבודה תתחלק לשני מקטעים בשעות הביצוע

מקטע צומת הקרח - פרנקל יסגר בין השעות 12 בלילה ל5 בבוקר

מקטע פרנקל - וייצמן מהשעה 20:00 - 05:00

קו 245 לכיוון תל אביב יוסט לשמשון הגיבור ודני מס

תחנות מבוטלות:

33469 – ויצמן/שמשון הגיבור
33470 – היכל התרבות/וייצמן
33167 – ויצמן/בר אילן
33168 – עירייה/ויצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס

תחנות מבוטלות:

35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
33456 – עירייה/ויצמן
33175 – ויצמן/בר אילן
33167 – ויצמן/בר אילן
33168 – עירייה/ויצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס

תחנות מבוטלות:

35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33456 – עירייה/ויצמן
33473 – שדרות חיים וייצמן/יהודה שטיין
33469 – ויצמן/שמשון הגיבור
33168 – עירייה/ויצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס

תחנות מבוטלות:

33172 – שוק עירוני/שדרות הרצל
36271 – שדרות הרצל/הגדוד העברי
35090 – שדרות הרצל/טרומפלדור
33169 – שדרות הרצל/ההגנה
35092 – שדרות הרצל/אהרון בן יוסף
33201 – הרצל/מבצע קדש
33212 – שדרות הרצל/שיבת ציון
34036 – הרצל/פרנקל
34037 – הרצל/וייצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס
36299 – שדרות הרצל/שפירא
34040 – שוק עירוני/שדרות הרצל

קו 454 לכיוון תחנה מרכזית רמלה יוסט לשמשון הגיבור

תחנות מבוטלות:

33469 – ויצמן/שמשון הגיבור
33470 – היכל התרבות/וייצמן
33167 – ויצמן/בר אילן
33168 – עירייה/ויצמן
33170 – שדרות הרצל/דני מס

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.