מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

אלעד סגירת רבי יהודה הנשיא. שינוי לקווים רבים

07.08.2022

נוסעים נכבדים,

בימים ראשון-חמישי 7-11/08/22 ייסגר לתנועה רחוב רבי יהודה הנשיא באלעד בין כיכר בין זכאי(החניון) לכיכר בן שטח ל-2 הכיוונים בשל עבודות.

השינויים להלן:

קווים 4,5

מכיון בן זכאי – הורדה בתחנה 38597 - רבי יהודה הנשיא/רשב''י  מול בנק הפועלים

ישר עד בן זכאי /רשבי .עד סוף הרחוב .ושמאלה לבן זכאי לכיוון המסוף

תחנות מבוטלות:

35626 - רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

30883 - מסוף/רבי יהודה הנשיא

38529-רבי יהודה הנשיא /רשבי-מ.מסחרי נחלת יצחק

תחנה חלופית: תחנה 38586 צמוד למסוף

קווים 4,15

מכיון יהודה הנשיא – יציאה מתחנה שניה 35627 - רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

תחנה מבוטלת:

35628 - רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

קו 5 לכיון נחשונים:

מסלול כרגיל עד תחנה 38529 - רבי יהודה הנשיא/רשב''י, ימינה לרשב"י, שמאלה לבן זכאי ישר

המשך איסוף בכיכר הצמודה למסוף והמשך לכביש 4711(פרוש) וסיום בנחשונים.

תחנות מבוטלות:

38529 - רבי יהודה הנשיא/רשב''י רבי יהודה הנשיא 94

35626 - רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח רבי יהודה הנשיא 112

30883 - מסוף/רבי יהודה הנשיא 118

תחנת איסוף נוספת  38586 בן זכאי 92 צמוד למסוף

קו 15 מכיון נחשונים:

מכביש 4711(פרוש) ישר לבן זכאי, ימינה לרשב"י, שמאלה לרבי יהודה הנשיא והמשך מסלול כרגיל.

תחנות מבוטלות:

35628 - רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

קווים - 173, 174, 176, 179, 180, 251, 270, 271, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 377, 379, 477, 577, 590, 595, 596, 597

מכיון אלעד:

איסוף עד המסוף  כולל איסוף בתחנת סיום לקווים הפנימיים.תחנה מס 38586 ופרסה .

ימינה לרשבי בכיכר, ימינה ליהודה הנשיא בכיכר נחלת יצחק..

פרסה בכיכר יהודה הנשיא הריף (כיכר 2 מכיוון המסוף)לרבי יהודה הנשיא והמשך מסלול כרגיל,

תחנות איסוף מבוטלות:

35628 - רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

תחנות איסוף חלופיות:

תחנה  38586 מול בן זכאי 101 

לכיון אלעד:

מבן יאיר, ימינה לרשב"י, שמאלה לבן זכאי פרסה בכיכר 1 הצמודה למסוף.והמשך פיזור מתחנה זו 35629 מסלול כרגיל.

תחנות הורדה מבוטלות:

38529 - רבי יהודה הנשיא/רשב''י

35626 - רבי יהודה הנשיא/רבי שמעון בן שטח

קו 131

לכיון אלעד:

מרבי יהודה הנשיא, ימינה לרשב"י, ימינה לבן זכאי והמשך מסלול כרגיל.

תחנות מבוטלות:

38529 - רבי יהודה הנשיא/רשב''י

35629 - רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

לכיוון ביתר עילית:

מבן זכאי, שמאלה לרשב"י, ימינה לרבי חייא, שמאלה לרבי יהודה הנשיא והמשך מסלול כרגיל,

תחנות איסוף מבוטלות:

31156 - רבן יוחנן בן זכאי/רשב''י

35628 - רבי יהודה הנשיא/רבן יוחנן בן זכאי

תחנות איסוף חלופיות:

31173 - רשב''י/רבן יוחנן בן זכאי

38430 - רבי חייא/רבי יוסף קארו

38429 - שערי תבונה/רבי חייא

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.