מוקד קווים
*2060
03-7732060
מוקד משרד התחבורה
*8787
08-6831610
לחץ לחיפוש

Thank you! Your submission has been received!

Oops! Something went wrong while submitting the form

הודעות וחדשות

תל אביב, עבודות תשתית ההגנה, שינויים בקווים 59,236

09.08.2022

נוסעים נכבדים,

בלילות ג'- ד'- ה'  09-10-11/08/22  ייסגר רח' ההגנה בקטע יגאל אלון- משה דיין לשני הכיוונים מהשעה 22:00 עד 05:00.

אי לכך, קווים 59,236 ישנו את מסלולם.

השינויים להלן:

הקווים מאור יהודה: במסלול עד חיים בר לב, המשך הלח"י, ימינה לאצ"ל,               

קו 59: ישר ליגאל אלון,                              

קו 236: שמאלה להגנה והמשך מסלול

קו 59 ממסוף 2000: במסלול עד יגאל אלון, ימינה ושמאלה לאצ"ל, שמאלה חיים בר לב.

קו 236 מהכרמלית:   

במסלול עד רח' ההגנה, ימינה לאצ"ל, שמאלה חיים בר לב.

תחנות מבוטלות: 

21307 ← ביה''ס נתיב/דרך ההגנה

21305 ← גן התקווה/דרך ההגנה

27050 ← דרך ההגנה/גבעתי

21311 ← גן התקווה/דרך ההגנה

21277 ← דרך משה דיין/ההגנה

21194 ← דרך משה דיין/ההגנה

22932 ← דרך משה דיין/דרך בר לב

21530 ← דרך משה דיין/קרייתי

בברכת נסיעה טובה ובטוחה,

הנהלת קווים.